Bernt Hagtvet vil drøfta fylgjande spørsmål: Kva skjedde frå 1930 til 1933? Kven var ansvarleg? Kva trudde dei som sleppte Hitler inn til makta dei ville oppnå? Kvifor var det fyrste tyske demokratiet så svakt? Kva kan vi læra i dag av dette fallet?

 

Bernt Hagtvet er prof. i statsvitskap ved UiO og ved Oslo Nye Høyskole. Han har i mange år arbeidd med studiet av totalitære og autoritære regime. Mest kjende publikasjon: Who Were the Fascists? Social Roots of European Fascism (1981).